Cooperació

Petits Músics del Món és una ONG que treballa des de la cooperació entre Catalunya i Malawi, essent Music Crossroads una entitat fonamental per aquesta. Petits Músics intervé amb Music Crossroads a Malawi des de fa deu anys, portant la música a les aules i donant suport a la formació, tant de docents com de futurs músics. La cooperació de l’organització es focalitza en estabilitzar l’educació musical a Malawi i oferir-la aquesta com una via laboral d’apoderament tant invidual, com grupal. Potenciant el sentiment de pertinença, la confiança en un mateix i la presa de consciència sobre les problemàtiques existents.

A més, PMM lluita per l’accés a una educació lliure i la millora de les condiciones educatives dels infants malawians, per així també lluitar contra l’analfabetisme infantil i les disparitats de gènere. La cooperació de Petits Músics i Music Crossroads s’ha basat en quatre àrees d’intervenció, segons les problemàtiques detectades:

  • Formar l’equip de Music Crossroads Malawi, bandes i cors propis: la formació de mestres és fundamental per a transformar la base social des de les primeres etapes educatives i per a crear un projecte auto sostenible de llarg abast.
  • Proporcionar un mòdul de formació professional i promocionar bandes i cors propis.
  • Millorar l’ocupabilitat juvenil i femenina.
  • Preservar i promoure el patrimoni musical tradicional.

La cooperació de Petits Músics se centra a implementar el programa de Music Crossroads Malawi, per enfortir el seu impacte en la joventut i en l’educació del país. A través d’aquesta col·laboració, s’ha fomentat la participació dels joves mitjançant l’art i la música. Es dóna molta importància al treball continu amb l’infant i jove per incidir en la seva escolarització i en la transmissió de valors.

La música i l’educació generen processos de canvi, lideratge i transformació personal i social, amb la gent del país com a impulsora i protagonista de tots ells. La música és essencial en el procés educatiu, tant per les habilitats que comporta com per la capacitat de penetració emocional i social que provoca.

PROJECTES

Online Training

Projecte on es realitza una formació en línia centrada en pedagogia i música, impartida per professors catalans als professors de les organitzacions Music Crossroads Malawi, Music Crossroads Zimbàbue i Music Crossroads Moçambic

Pots conèixer més sobre aquest projecte aquí.

Hear Us International Forum

Aquest projecte és una alternativa plantejada a l’intercanvi cultural anual entre el Hear Us de Malawi i les escoles catalanes. Aquesta activitat vincula els drets dels infants i joves i la representació de diverses cançons i danses amb la realització d’un vídeo elaborat per infants i joves de Catalunya, Malawi, Moçambic, Zimbàbue, Brasil i Noruega.

Pots conèixer més sobre aquest projecte aquí.

Més educades, més lliures

Projecte que es centra en la construcció de més banys i lavabos a les escoles de primària de Lilongwe, Malawi. Neix amb l’objectiu de garantir als nens i nenes una accessibilitat a uns serveis sanitaris i potenciar l’assistència de les joves; les quals davant la manca de lavabos, abandonen l’escolaritat durant els seus períodes menstruals.

Pots conèixer més sobre aquest projecte aquí.

Construcció d’una aula d’informàtica

Aquest projecte es centra en la construcció d‘una aula d’informàtica en les instal·lacions de Music Crossroads de Malawi (MCM). Davant l’arribada d’ordinadors, esdevé necessari construir a Music Crossroads de Malawi una aula que permeti als alumnes rebre classes. Music Crossroads no disposa d’un espai adequat per dur a terme classes d’informàtica, dificultant el desenvolupament de la matèria.

Pots conèixer més sobre aquest projecte aquí.

Hear Us Children’s Project

El Hear Us Children’s Project és un projecte que es va crear amb l’objectiu de formar als infants de Lilongwe en les arts i la música. Aquest projecte es desenvolupa a la nostra contrapart Music Crossroads Malawi, on els infants poden expressar-se lliurement a través de la dansa i el cant.

Pots conèixer més sobre aquest projecte aquí.

BUKU 2

Buku 2 és un cançoner que recull de cançons populars de Malawi, per tal de preservar i utilitzar la música tradicional malawiana com una eina d’aprenentatge musical i apoderament cultural i social. Aquest projecte narra la cultura i les tradicions del país, preservant la musica popular per a que no quedi en l’oblit.

Pots conèixer més sobre aquest projecte aquí.

La transformació educativa en l’Àfrica austral

És un projecte que opta per una educació informàtica que permeti obrir horitzons i tenir una mirada més amplia des del coneixement. Petits Músics del Món vol garantir als infants i joves de Malawi un accés a l’educació de forma lliure, aconseguint ampliar els coneixements dels estudiants i obtenir una millora en aquest àmbit.

Pots conèixer més sobre aquest projecte aquí.

Construcció d’una aula de dansa

Aquest projecte es centra en la construcció d‘una aula de dansa en les instal·lacions de Music Crossroads de Malawi (MCM). Normalment a MCM les classes de dansa es desenvolupen al pati on es dóna un gran aixecament de sorra i pols, posant la salut dels infants i els docents en risc. La construcció d’aquesta aula tindrà una capacitat de 40 estudiants.

Pots conèixer més sobre aquest projecte aquí.

AJUDA’NS A ACONSEGUIR-HO