Sensibilització

“La educación es el arma más poderosa que
podemos usar para cambiar el mundo”
Nelson Mandela
 
 

 

Des de 2005.

L’acolliment en famílies:

Una fòrmula solidaria i eficaç per a la sensibilització. Els nois i noies acollits entren a una societat molt diferent de la seva, penetrant en el si de les famílies, l’estructura més intima de la nostra societat, on es descobreixen de forma assumible molts paràmetres culturals i humans.

Les famílies acollidores, per al seva banda, valoren molt positivament l’experiència i això ens ha ajudat a obrir la porta a un suport-cooperació continuat més enllà de l’acolliment.

El grup acollit:

Primer varen ser bandes jovenils, però els darrers anys ens hem centrat en els nois i noies del Hear Us , en edat escolar.  Africali (2006), Konga Vibes (2007), BMS (2008). Mokoomba (2009) , Model Choir  i a partir d’aleshores Hear Us Kids, ha permès un intercanvi cultural als tallers que es realitzen a les escoles.

Els tallers “Aprenem a cooperar”:

Més 300 nens, familiars i professors cada any, apart del concert a l’aire lliure ha permès a la nostra ciutat conèixer en directe una mica més sobre la vida en aquells països i fer projectes d’aprenentatge servei que ajuden a crèixer a uns i altres

Les institucions locals:

Des del segon any del projecte el nostre ajuntament ens ha recolzat i la seva participació ha esta cada cop més decidida. Des de l’any 2009 el department d’educació de l’ajuntament de Sant Cugat va integrar els tallers al Pla de Dinamització educativa.

L’any 2016 a Ruibi i Cerdanyola i el 2018 es varen iniciar tallers a Barcelona.

 

Els medis de premsa:

Entrevistes a la ràdio i televisió han ajudat a difondre aquet treball i els propis grups. Des del primer moment hem comptat amb el suport de TVSC que se n’ha fet resso any rera any i ha particiapt en projectes com “una Canço per Malawi” amb el que una vintena d’escoles varenenregistrar les cançons del primer cançoner editat a Malawi.

El Mercat Solidari Infantil

Ha esdevingut l’acte de cloenda de l’estada dels grups a Catalunya, una experiència cultural, de materialització dels treballs a les escoles, unafesta de la solidaritat amb els  nois i joves com a protagonistes.