Què fem

Què fem

We Find & Fund

We are in search of opportunities to help as many youths as possible. We approach and fund all those who are in need.

We Provide Care

Today’s youth need a helpful hand and right guidance at every stage. Here’s where we take care of them like our own.

We Build Schools

We build schools for the underprivileged children so they are encouraged to attend school with their friends.

We Educate

We run small-scale schools for the underprivileged children and youth of daily wage workers for a better future.

We Employ

We run organizations where we employ youngsters so they can live their dreams for themselves and their families.

We Strengthen

We believe that education, and employment gives people an inner strength to lead a better life.

Petits Músics del Món és una entitat que des del transcurs de la seva cooperació amb Malawi i amb l’entitat Music Crossroads s’ha compromès a lluitar pels drets dels infants i de les dones, acabar amb les desigualtats estructurals i garantir els drets socials i culturals dels malawians.

Aquesta feina conjunta de les dues entitats s’ha focalitzat en la transformació social i cultural del país, apostant per una valoració plena de la pròpia cultura, amb la música i educació com a eixos principals d’aquesta transformació. Petits Músics treballa amb aquesta direcció des de fa deu anys, portant la música a les aules i donant suport a la formació dels infants, docents i futurs músics.

Petits Músics del Món ha donat suport a la defensa i promoció de la cultura i identitat pròpia de Malawi, fent incidència en la preservació de la música popular malawiana. A més, Petits Músics promou el potencial de la música com una eina educativa i de gaudiment, on es canalitza l’educació en valors i la solidaritat en els infants, joves i dones.

Coneix les àrees d’intervenció en les que treballem:


Cooperació

Petits Músics del Món és una ONG que treballa des de la cooperació entre Catalunya i Malawi, essent Music Crossroads una entitat fonamental per aquesta. Petits Músics intervé amb Music Crossroads a Malawi des de fa deu anys, portant la música a les aules i donant suport a la formació, tant de docents com de futurs músics. 

Sensibilització

Petits Músics del Món treballa sensibilitzant i educant per la ciutadania global a la població, en especial incidència en els infants i joves. L’organització dóna a conèixer les condicions en les quals es troben les poblacions més vulnerables de Malawi, el patiment de la comunitat albina, la vulneració dels drets de les dones i les nenes de Malawi i l’estat de l’educació en aquell país.

CONSTRUÏM UN FUTUR SENSE DESIGUALTATS

Reduïm la desigualtat
Defensem els drets humans
Assegurem una educació als nens
Proveïm sanejament a les escoles

VOLS UNIR-TE?

Amb el teu suport podem aconseguir que més infants tinguin accés a una educació de qualitat.

Contacte

  • 936 671 703
  • organitzacio@petitsmusics.org
  • Carrer Vallès, 92, 08173 Sant Cugat

Segueix-nos a les xarxes!