Transparència

En Petits Músics del Món promovem la transparència i rendiment de comptes cap a tots els nostres actors, donants públics, persones i organitzacions amb les quals treballem i la societat en el seu conjunt. La transparència esdevé el nostre principi bàsic de gestió interna, per a garantir bones pràctiques, eficiència i eficàcia en la consecució dels nostres objectius.

Ens comprometem a informar i comunicar de manera transparents als nostres socis i donants, la destinació de les seves aportacions i els resultats obtinguts. Per a nosaltres, la rendició de comptes davant de totes aquelles persones que donen suport a la nostra tasca.

VOLS UNIR-TE?

Amb el teu suport podem aconseguir que més infants tinguin accés a una educació de qualitat.