Memòries anuals

Les nostres memòries anuals suposen un gran esforç de reflexió i autoanàlisi. En aquestes incloem l’apertura de noves àrees de desenvolupament i el tancament o seguiment d’altres, les activitats realitzades durant l’any, així com el balanç dels nostres comptes. Des del 2016 les publiquem íntegrament en línia. Les pots veure completes aquí:

Memòries d’activitats

Memòria anual 2022

Memòria anual 2021

Memòria anual 2020

Memòria anual 2019

Memòria anual 2018

Memòria anual 2017

Memòria anual 2016

Memòries econòmiques

Memòria econòmica 2022

Memòria econòmica 2021

Memòria econòmica 2020

Memòria econòmica 2019

Memòria econòmica 2018