Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

Aquestes normes regeixen per a totes les pàgines que acull Petits Músics del Món. Per saber com es procedeix amb les dades personals, us preguem llegiu la següent política de privadesa que aconsellem consultar amb regularitat, atès que pot ser actualitzada.

El visitant es fa responsable i garanteix que les dades personals que facilita a Petits Músics són veraces i compte, quan escaigui, amb la deguda autorització per a això del titular dels mateixos. PMM tractarà les dades de caràcter personal vinculades als seus espais webs respectant les exigències de la legislació vigent, ressaltant:

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Les dades que Petits Músics, recull per les diferents vies (pàgina web, correu electrònic, formularis electrònics o formularis i documents en paper) dins de la seva activitat, són tractats amb les finalitats següents:

 • Gestionar i tramitar qualsevol tipus de sol·licitud d’informació, incloses les dirigides a fer-se soci, voluntari o donant.
 • Gestionar i controlar la teva col·laboració com a soci, així com les activitats de voluntariat i de persones físiques i jurídiques que col·laboren amb la nostra Associació.
 • Mantenir informats els nostres socis, voluntaris, alumnes i interessats a col·laborar, de les activitats i accions que duem a terme.
 • Divulgació de les nostres activitats i accions solidàries. Enviar comunicacions per qualsevol via (sms, telèfon i correu electrònic) relacionades amb les activitats i accions socials que realitzem.

Quant de temps conservem les teves dades?
En el cas dels Socis, Voluntaris, Col·laboradors i Personal, conservem les dades mentre duri la teva relació contractual amb nosaltres i, posteriorment, durant el període legal obligatori. En cas que les dades subministrades estiguin associades a una compra o donació, la legislació Espanyola ens obliga a mantenir-les almenys durant cinc anys.

Per què utilitzem les teves dades personals?
Les teves dades personals són tractades per PMM sobre les bases legals següents:

 • El teu consentiment o bé hagin estat subministrats voluntàriament per tu per qualsevol mitjà. En aquest sentit, la inclusió de dades personals en fitxers és absolutament voluntària i la recollida està degudament anunciada.
 • La gestió, coordinació i control dels nostres: voluntaris, socis; Donants i de totes les persones que mantenen una relació directa o indirecta amb PMM a través dels nostres projectes solidaris.
 • El desenvolupament, la gestió i l’execució de les accions solidàries i d’ajuda als col·lectius més desafavorits que duem a terme.
 • Per interès legítim de PMM, respectant sempre el teu dret a la protecció de dades personals, a l’honor i a la intimitat, per al desenvolupament i la difusió de les nostres activitats humanitàries i socials.

Quines mesures de seguretat apliquem a les dades personals?

Apliquem les mesures de seguretat necessàries per evitar el robatori, l’alteració o l’accés no autoritzat a les dades, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com a riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

Quins canals fem servir per obtenir les teves dades?

PMM obté les dades de caràcter personal a través dels canals següents:

 • Correu electrònic.
 • Formularis i Qüestionaris a través de les nostres pàgines web. El tipus i la quantitat d’informació que PMM rep i conserva depèn de la manera que utilitzeu els espais web de PMM. Pots accedir a gairebé totes les pàgines sense assenyalar qui ets i sense comunicar-nos cap dada personal.
 • Directament dels interessats.
 • Mitjançant acords de col·laboració amb organismes i institucions.

Quines categories de dades tractem?

Tractem les categories de dades següents, segons les circumstàncies de la teva relació amb nosaltres:

 • Dades d’identificació, inclosa la imatge.
 • Adreça postal i adreces electròniques.
 • Números de telèfons
 • Dades de característiques
 • Acadèmics i professionals.
 • Dades especialment protegides (Arts. 9 i 10 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679).

Quins són els teus drets?

Tota persona té dret a conèixer si PMM realitza tractaments de les vostres dades personals. També tens dret a:

 • Accedir a les teves dades personals,
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • Oposar-te al tractament de les teves dades, per motius relacionats amb la teva situació particular, demanant que no siguin tractats per PMM.
 • En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Retirar, sempre que vulguis, el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament que hàgim realitzat amb anterioritat a aquesta retirada.
 • Quan exercitis els teus drets de supressió, oposició, limitació o ens retiris el teu consentiment, PMM deixarà de tractar les teves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan exercitis els teus drets de supressió, oposició, limitació o ens retiris el teu consentiment, PMM deixarà de tractar les teves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots aquests drets podràs exercitar-los, dirigint-te a nosaltres en les següents adreces: Petits Músics del Món, Pl. d’en Coll, 2, 08172 Sant Cugat del Vallès o, si ho prefereixes, a través de correu electrònic a la següent adreça: organitzacio@petitsmusics.org.

CONSTRUÏM UN FUTUR SENSE DESIGUALTATS

Reduïm la desigualtat
Defensem els drets humans
Assegurem una educació als nens
Proveïm sanejament a les escoles

VOLS UNIR-TE?

Amb el teu suport podem aconseguir que més infants tinguin accés a una educació de qualitat.

Contacte

 • 936 671 703
 • organitzacio@petitsmusics.org
 • Carrer Vallès, 92, 08173 Sant Cugat

Segueix-nos a les xarxes!