Construcció d’una aula d’informàtica

Aquest projecte se centra en la construcció d‘una aula d’informàtica en les instal·lacions de Music Crossroads de Malawi (MCM). Davant l’arribada d’ordinadors, esdevé necessari construir a Music Crossroads de Malawi una aula que permeti als alumnes rebre classes. Music Crossroads no disposa d’un espai adequat per dur a terme classes d’informàtica, dificultant el desenvolupament de la matèria.

És una aula que disposarà d’una capacitat de 20 alumnes amb un equipament especial per als ordinadors i pel desenvolupament de la classe. Això permetrà a MCM oferir als seus alumnes del centre i escoles de primària i secundària properes una millora en la qualitat de la seva educació i una garantia de continuïtat formativa en l’eix de competències ofimàtiques.

Per això, es pretén vetllar per l’obtenció de continguts oberts i gratuïts pels estudiants, a través de la informàtica. Aquest és un mitjà que permet obrir horitzons i tenir una mirada més amplia i sobretot, des del coneixement. A més, de voler lliurar als alumnes una educació en la informàtica, també és necessari oferir un espai que permeti el progrés d’aquesta iniciativa.