Qui som

Qui som

Petits Músics del Món és una ONG que desenvolupa projectes de solidaritat i cooperació educativa i cultural a través de la música, amb especial atenció als nens i joves de Malawi. Apostem per la música perquè és una eina d’integració social i de creixement i és capaç de superar totes les fronteres. Creiem que l’educació i el desenvolupament cultural són un pas fonamental per a la transformació de la realitat.

L’objectiu és millorar les condicions i la qualitat de vida dels nens de Malawi -i en el futur d’altres països del Sud- donant suport a l’educació dels infants i joves. En l’àmbit de la cooperació treballem a Malawi, un dels països més desfavorits de l’Àfrica, en què la majoria de la població viu per sota el llindar de pobresa.

Sabem que per aconseguir canvis reals hi ha una necessitat de canviar les actituds a la nostra llar.Així treballem promovent activitats de sensibilització, adreçades principalment a les escoles primàries i secundàries de Catalunya, per tal d’aconseguir una societat més conscient de la realitat, més responsable i més solidària.

Equip

Martí Marin: Fundador i president de l’ONG. Professor de música i director de l’escola de música Aula de So de Sant Cugat del Vallès, i fundador d’altres associacions i projectes culturals plenament vius actualment. Em trobareu a info@petitsmusics.org.

Sílvia Martí: tècnica de cooperació i sensibilització i responsable de l’organització i comunicació de Petits Músics del Món. Em trobareu a organitzacio@petitsmusics.org.

Albert Foz: voluntari i membre del grup de families d’acollida. Estic desenvolupant nous projectes amb Petits Músics del Món.