L’albinisme a l’Àfrica

L’albinisme a l’Àfrica és un projecte de sensibilització que dóna a conèixer la situació de les persones albines a l’Àfrica i promou el canvi d’aquesta conjuntura. Hem elaborat un llibre anomenat La Blessings vol ballar: el somni d’una nena albina a l’Àfrica, que agafa com a element principal les vivències d’una noia de Malawi albina anomenada Blessings. Aquest permet entendre la realitat que viuen algunes persones albines i com ho encaren diàriament.

El projecte promou que es garanteixin els drets de les persones albines i cessin els atacs i la discriminació cap aquests. Es potencia la importància de la igualtat, el respecte mutu i sobretot, la defensa dels drets humans i dels infants.