Memòries Anuals

Les nostres memòries anuals suposen un gran esforç de reflexió i autoanàlisi. En aquestes incloem l’apertura de noves àrees de desenvolupament i el tancament o seguiment d’altres, les activitats realitzades durant l’any, així com el balanç dels nostres comptes. Des del 2016 les publiquem íntegrament en línia. Les pots veure completes aquí:

2019

Memòria anual 2019 Català

2018

Memòria anual 2018 Català

2017

Memòria anual 2017 Català

2016

Memòria anual 2016 Català