La nostra contrapart: Music Crossroads-Malawi

Petits Músics del Món dóna suport a alguns projectes situats a Malawi, a través d’una contrapart local i arrelada al país: Music Crossroads – Malawi. Aquesta pren com a objectiu principal generar processos de canvi, lideratge i transformació personal i social, mitjançant l’educació i la música. És un projecte compartit i co-organitzat que parteix d’un equip coordinat i internacional, esdevenint les persones autòctones de Malawi les impulsores i protagonistes del seu propi canvi.

Music Crossroads Malawi (MCM) és una organització no governamental que empra l’educació musical i les arts per a la formació dels infants i el foment dels joves talents. El seu marc d’actuació se centra a millorar el sistema educatiu de Malawi, incrementar la inserció laboral dels joves en risc i promocionar la indústria musical i artística. MCM participa en diversos projectes propis i cooperatius amb altres organitzacions com Petits Músics del Món i treballa de forma paral·lela amb 16 escoles de primària i secundària de Lilongwe.

La col·laboració de Petits Músics i Music Crossroads s’ha basat en quatre àrees d’intervenció, segons les problemàtiques detectades:

  • Formar l’equip de Music Crossroads Malawi, bandes i cors propis.
  • Proporcionar un mòdul de formació professional i promocionar bandes i cors propis.
  • Millorar l’ocupabilitat juvenil.
  • Preservar i promoure el patrimoni musical tradicional.