Matrimonis precoços i gens feliços

L’educació és important per fer front al matrimoni infantil

Malawi ocupa el novè lloc quant a països amb el nivell més alt de noies menors de 18 anys ja casades. Quasi la meitat dels matrimonis – un 47% – estan conformats per homes majors d’edat i noies menors de 18 anys. Però d’aquesta xifra, la quarta part són menors de 15 anys!

El pitjor arriba quan els pregunten sobre com és aquesta relació. Quasi el 83% reconeixen que el seu marit les maltracta físicament. I la majoria no s’han casat per voluntat pròpia, sinó que ho ha fet pressionades per les famílies. 

Si bé algunes famílies veuen les filles com una càrrega econòmica i decideixin lliurar-la a qui se’n pugui fer càrrec, altres ho fan pensant en el benestar i el futur de la noia. Però en cap cas es té en compte el que ella vulgui.

El matrimoni precoç fa que les noies deixin d’anar a l’escola i abandonin tots els somnis que en algun moment podien haver tingut. Passen d’estar sotmeses a la família a estar-ho d’un marit massa vegades abusiu.  

A tall d’exemple, tenim un informe de Human Rights Watch el títol del qual ho resumeix tot: “Mai no m’he sentit feliç”.
Són paraules d’una noia de catorze anys, ja amb un fill i abandonada pel marit.

Què hi podem fer? Des de Petits Músics del Món tenim molt clar que cal crear un estat d’opinió que posi fi a aquesta pràctica. Es tracta d’apoderar les noies, de garantir que totes les nenes i noies estudiïn, però també de trencar el cercle de la pobresa.  I en això estem.