Un minut i fins i tot menys poden marcar la diferència per a milers de persones

Començar. I ho fem demanant-li un minut del seu temps. Perquè un minut és el que ens portarà a llegir els textos que penjarem periòdicament en aquest bloc. A vegades hi haurà articles breus, altres opinions i molt sovint seran cridats a la solidaritat. També recollirem textos d’altres grups, potser peces d’un informe o entrevista…